O nás

Minimuzeum je odloučenou expozicí Muzea Cimrmanovy doby v Příchovicích. Sbírka je umístěna ve stodole manželů Pohlových na Hamrskách. Můžete zde najít spoustu předmětů běžně užívaných v období začátku 20. století.

Hlavním exponátem je zachovalá funkční mlátička na obilí.

Do muzea jsou nadále přijímány a evidovány darované i zapůjčené historické předměty.

Next

Historie

Stodola byla postavena na začátku 50. let a k zemědělským účelům sloužila více než 20 roků. V dalším období byla využívána ke skladování různého nářadí a materiálu.

Od jara r. 2011 byla přeměněna na muzejní a společenské prostory.

Next

Významné události

A jaké důležité akce se u nás odehrály?

09.06.2013 - prohlídka a zdokumentování stodoly ředitelem DJC V. Kotkem

01.07.2013 - umístění oficiálního nápisu a pojmenování mlátičky

01.11.2013 - křtiny za účasti většiny členů DJC v čele se Z. Svěrákem

07.06.2014 - start Spanilé jízdy

13.06.2015 - otevření Muzea ptačích budek a start Spanilé jízdy

01.10.2016 - otevření kuželníku a Podhledny u příležitosti oslav 50 let DJC a start Spanilé jízdy

12.06.2017 - zahájení víkendu s DJC loutkovým divadlem SVČ Mozaika

09.06.2018 - víkend s DJC začíná vystoupením mažoretek z DDM Vikýř Jbc

...a různé další návštěvy a každoroční poutě, jejichž fotky přidáváme na náš facebook.

Od 29.01.2017 do oblevy se provozuje "žehling"

Next